نظریه رمان György Lukács

ISBN:

Published:

224 pages


Description

نظریه رمان  by  György Lukács

نظریه رمان by György Lukács
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 224 pages | ISBN: | 3.24 Mb

معرفي مختصر كتاب:«گئورک لوکاچ» در کتاب خود بر فلسفة اشکال و پيوستگي تاريخي آنها از تراژدي و حماسة يونان تا طلوع انديشههاي ادبي معاصر تأمل کرده است. مطالب اثر در دو بخش کلّي ساماندهي شده است. لوکاچ در بخش نخست، طي پنج فصل به بررسي اشکال ادبيات حماسي،Moreمعرفي مختصر كتاب:«گئورک لوکاچ» در کتاب خود بر فلسفة اشکال و پيوستگي تاريخي آن‌ها از تراژدي و حماسة يونان تا طلوع انديشه‌هاي ادبي معاصر تأمل کرده است. مطالب اثر در دو بخش کلّي سامان‌دهي شده است. لوکاچ در بخش نخست، طي پنج فصل به بررسي اشکال ادبيات حماسي، بر اين اساس که تمدّن زمانه کليتي يک پارچه و مسئله‌ساز است، پرداخته و تمدّن‌هاي بسته، مسايل فلسفة تاريخ اشکال هنري ـ حماسي و رمان، شکل دروني رمان، مشروط‌سازي و اهمّيت تاريخي ـ فلسفي رمان را مورد تحليل قرار داده است.

در بخش دوم، شاهکارهاي ادبي جهان بررسي شده و ايده‌آليسم انتزاعي، رمانتيسم مأيوسانة سال‌هاي کارآموزي تولستوي و تلاش براي فرا رفتن از اشکال اجتماعي زندگي مورد مطالعه قرار گرفته است.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "نظریه رمان":


art-leather.eu

©2012-2015 | DMCA | Contact us